คมนาคม,  สาธารณสุข,  สุขภาพ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมาตรการอำนวยความสะดวกในระบบรถไฟฟ้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และขอความร่วมมือผู้โดยสารเหลื่อมเวลาในการเดินทาง เพื่อช่วยลดความหนาแน่นภายในระบบรถไฟฟ้า

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น แต่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ รฟฟท. ได้ดำเนินการมาตลอดอย่างเข้มงวด

เช่น การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่มาใช้บริการก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทั้งในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า และภายในขบวนรถ จัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดตลอดเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ให้ความสำคัญกับความเข้มงวดในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โดยขอความร่วมมือผู้โดยสารเว้นระยะห่าง 2 เมตร ขณะรอซื้อตั๋วโดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิ ยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า สร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดการเดินทาง รอรถไฟฟ้าขบวนถัดไปในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น การจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้า (Group Release) โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รฟฟท. ได้ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ การเพิ่มขบวนรถเสริมจำนวน 14 เที่ยวต่อวัน ในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า – เย็น หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มขบวนรถเสริมเพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของผู้โดยสารได้ รวมทั้งแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้บัตรสมาร์ทพาสแทนการใช้เหรียญโดยสารในการเดินทาง

ซึ่ง รฟฟท. ได้ปรับลดค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Off Peak Hour) วันจันทร์ – ศุกร์ ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างเวลา 05.30 – 07.00 น. 10.00 – 17.00 น. และ 20.00 – 24.00 น. (ปัจจุบันให้บริการระหว่างเวลา 05.30 – 22.30 น.) ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป (Adult Card) จากอัตราค่าโดยสารปกติ 15 – 45 บาท เหลือ 15 – 25 บาท ตลอดสาย

และเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น รฟฟท. จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเหลื่อมเวลาในการเดินทางเพื่อลดความหนาแน่นของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า และช่วยให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น

นอกจากนี้ รฟฟท. ได้จัดกิจกรรมมอบยามดม Peppermint black inhaler กลิ่นยูคาลิปตัส ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสทุกประเภท ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ผู้โดยสารสามารถขอรับได้ที่ห้อง Information แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีพญาไท

หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th, www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *