การศึกษา,  คมนาคม,  สุขภาพ

ขสมก.เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ขสมก.เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้สั่งการให้พนักงานนายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ที่ยืนจุดอำนวยความสะดวกบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางต่างๆ  ประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ในระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่ง ขสมก.ได้มีการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนี้

     1. ด้านพนักงานประจำรถ
        มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร  พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ ทุกครั้ง  ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร
     2. ด้านรถโดยสารประจำทาง
       2.1  เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทำความสะอาดผ้าม่านบนรถโดยสาร
       2.2  ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น  พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์  สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือ บริเวณประตูทางขึ้น
       2.3 กำหนดจุดนั่ง (เบาะที่ไม่มีเครื่องหมายกากบาท) และจุดยืนให้มีระยะห่างกัน 1 เมตร ซึ่งรถโดยสาร 1 คัน อนุญาตให้ผู้ใช้บริการยืนได้ไม่เกิน 10 คน กรณีผู้ใช้บริการเต็ม พนักงานเก็บค่าโดยสารจะติดป้าย ข้อความ “ผู้ใช้บริการเต็ม โปรดใช้บริการรถคันถัดไป” บริเวณกระจกหน้ารถโดยสาร  พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ  เพื่อรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป
    3. ด้านผู้ใช้บริการ
       3.1  ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการรถโดยสาร
       3.2  ผู้ใช้บริการจะต้องนั่ง และยืนตามจุดที่กำหนด  กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป
       3.3  ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารประจำทาง  และ ขสมก.ได้สั่งการให้พนักงานนายตรวจ  เจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ที่ยืนจุดอำนวยความสะดวกบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์  หรือ แนะนำบริการได้ที่  www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ  ศูนย์  Call  Center  1348  ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. เป็นต้นไป
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *