ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  สุขภาพ

บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ต้านภัยโควิด

บริษัท บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ เซไค โนะ ยามะจังอิคโคฉะ ราเมนอุชิดายะ ราเมนโมโมทาโร่ ราเมน และโมโมคาเฟ่ ในฐานะภาคเอกชนที่มีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคมไทยระดมพลังจิตอาสาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อฝ่าฝันวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือด้วยการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบรนด์มารุอิ (Marui) จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ และใช้ทำความสะอาดมือเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ธนน วีอารยะ ประธาน  เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ของภาครัฐบาล ที่บริษัทฯ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโหนนน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค โดยจะเน้นการทำงานแบบครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครประมาณ 30 คน ที่อาสาออกไปช่วยเหลือ ตรวจคัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ เพื่อทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป และในอนาคต บริษัทฯ ก็พร้อมจะส่งมอบความช่วยเหลือไปยังตำบลต่างๆ ที่มีความต้องการต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *