สุขภาพ

ป้องกันการเกิด มะเร็งปากมดลูก  

พญ.เนตรนิภา พรหมนารท

สูตินรีแพทย์ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว

ขึ้นชื่อว่ามะเร็งแล้ว ใครๆ ก็กลัว เพราะเมื่อเป็นแล้วก็รักษาให้หายขาดยาก และมักจะถึงแก่ชีวิต แต่มีมะเร็งอยู่ไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ หนึ่งในนั้นคือ มะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในสตรีที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ต่ำกว่ามะเร็งเต้านมแล้ว ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมีวัคซีนป้องกัน และมีการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกประจำปี ทำให้สามารถตรวจพบการติดเชื้อได้ตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็ง

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า เอชพีวี (HPV : Human Papilloma Virus) ซึ่งติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นการฉีดวัคซีนที่จะได้ผลดีที่สุดคือ ฉีดตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในเด็กหญิงช่วงอายุ 9-15 ปี เพราะจะเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดีมาก จึงฉีดเพียง 2 เข็มก็เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่อายุมากกว่านี้หรือเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็ยังสามารถฉีดวัคซีนได้แต่ต้องเพิ่มเป็น 3 เข็ม และยังควรตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอหลังได้รับวัคซีน เนื่องจากประสิทธิภาพของเอชพีวีวัคซีน สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ 70-80 เปอร์เซนต์

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *