สังคม

กองทัพบกนำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ออกจำหน่ายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ

พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะและดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีออกจำหน่ายราคาย่อมเยาในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสาขาที่ร่วมโครงการฯระหว่างเดือนพฤษภาคม  สิงหาคม 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมี กันตภณ ผาณิตรัตน์พันเอก นพสินธุ์ อุบลพลตรี ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ขวัญแก้ว สิริจินดา และศิรณา เหมะชญาติ  ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *