สังคม

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย สนองพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ นำรถเร่ออกจำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ ในราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อน

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตโควิด-19 ได้จัดกิจกรรมขายผักปลอดภัยในราคาถูก ภายใต้ชื่อโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน ก้าวไปพร้อมกันสู้ภัยโควิด-19” โดยการนำรถเร่ออกจำหน่ายผลผลิตของโครงการ บริเวณหน้าเทศบาลตําบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิชัยพัฒนา

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *