สังคม,  เกษตร

ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานกิ่งพันธุ์ไม้ผล อาทิ มะม่วงสายพันธุ์ต่าง น้อยหน่า ขนุน มะขามป้อม กระท้อน มะขามเทศ มะขามเปรี้ยว ฯลฯ แก่ราษฎรตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่ร่วมโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

บัดนี้ไม้ผลต่างๆ เริ่มให้ผลผลิต ทำให้ราษฎรในชุมชนมีผลไม้ไว้บริโภคแบ่งปันกันในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษากับชุมชนเป็นระยะๆ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *