สังคม,  สาธารณสุข,  สุขภาพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลชัยภูมิ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบ แก่โรงพยาบาลชัยภูมิ

โดยพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ จัดสร้างห้องคลีนรูม สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ห้องคลีนรูมนี้ ออกแบบและจัดสร้างโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง (COE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ บริษัท อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งจะสามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยไม่ให้ออกไปนอกห้อง และบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อ ทั้งยังลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

โดยวันนี้ 4 มิ.ย.63 นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อส่งมอบห้องคลีนรูมพระราชทานทาน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *