การตลาด,  สุขภาพ

รพ.เจ้าพระยาบริการส่งยาถึงบ้าน

รงพยาบาลเจ้าพระยา ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำโครงการ “บริการส่งยาถึงบ้าน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยเก่าโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลฯ ที่ต้องการรับยาเดิมโดยไม่ต้องเดินทางมารับยาด้วยตนเอง และลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2433-5666, 0-2433-8222 หรือทาง Line ID: @chaophya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *