การศึกษา,  สังคม

มช. พร้อมหนุนทัพหน้าสู้สงครามไฟป่า

เชียงใหม่ ติดอันดับ “เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก” โดยปัญหาฝุ่นควันเป็นปัญหาระดับชาติที่มีมากว่า 10 ปี ค่าเฉลี่ยพุ่งสูงติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับเมืองตามคุณภาพอากาศของเว็บไซต์ IQAir  และฝุ่น PM 2.5 ก็ซ้ำเติมพุ่งสูงถึงหลัก 1,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2563 จากไฟไหม้ป่าดอยสุเทพ-ปุย โดยจากภาพดาวเทียมจะเห็นพื้นที่เสียหายจากไฟป่าเป็นบริเวณรวมกันมากกว่า 8,600 ไร่ และยังคงทวีความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมหาศาลและความเสียหายต่อถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าอย่างไม่สามารถควบคุมได้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนหนึ่งของสังคมท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และนำสู่วาระการประชุมสำคัญที่ต้องสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างในการแก้ปัญหาไฟป่าครั้งนี้อย่างจริงจัง โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ต่างร่วมมือร่วมใจร่วมสู้เพื่อบรรเทาปัญหาแห่งชาติครั้งนี้ โดยมีมาตรการหลายด้านเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและประสบผลสำเร็จในระยะยาว

มุ่งสร้างนวัตกรรมที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาการปกป้องควันไฟและฝุ่นละอองให้กับเจ้าหน้าที่ ทางศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาหน้ากาก MasquraX หน้ากากอนามัยความดันบวกกรอง PM 2.5 ได้ 99 เปอร์เซ็นต์ ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันควันไฟ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า

มอบเงินบริจาคผ่านมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 1,200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ช่วยดับไฟ และสิ่งของที่จำเป็น นอกจากนั้น อาจารย์ นักศึกษา จากหลายคณะได้รวมพลังจิตอาสาลงพื้นที่ทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่  สนับสนุน น้ำดื่ม อาหาร ช่วยขนสิ่งของบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่กำลังปฏิบัติภารกิจที่บินขึ้นปฎิบัติการวันละกว่า 100 รอบ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้นำความร่วมมือจากอาจารย์ นักศึกษา ทุกฝ่ายในองค์กร ในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากไฟป่า ถือเป็นการส่งเสริมให้ทุกส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือและขอส่งกำลังใจ ให้ทีมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จิตอาสาทุกคน ที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเทเพื่อปกป้องผืนป่าของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *