การศึกษา,  สังคม

มช. ห่วงใย ผลิตเจลแอลกอฮอล์ ลดผลกระทบ สู้วิกฤตโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น วิธีการที่ทำให้ตัวเรารอดพ้นจากวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้ หนึ่งในหนทางป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุด ก็คือการล้างมือหรือการใช้ “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” แต่จากความต้องการแอลกอฮอล์และเจลล้างมือที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ไม่เพียงพอ ขาดตลาด และราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ดำเนินการพัฒนาและผลิตเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ โดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการผนึกกำลังดำเนินการ และด้วยความปรารถนาดีอย่างสูงสุดจากท่านศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ประสานไปยังเครือข่ายทั้งหมด ทั้งนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์ 95% และกลีเซอลีนสำหรับทำเจล ตลอดจนส่วนงานและองค์กรภายนอกที่ร่วมบริจาคเข้ามา จนได้ปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ รวมกว่า 10,000 ลิตร สามารถผลิตได้ประมาณ 40,000ขวด ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย 

ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งในการผลิต บรรจุ จนได้เป็นเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำพร้อมใช้แล้ว สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการแจกจ่ายให้หน่วยงานสำคัญหลักคือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหอพักนักศึกษาที่ยังมีนักศึกษาไม่ได้กลับภูมิลำเนา โรงอาหาร คณะ ส่วนงาน และตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมอบให้กับหน่วยงานภายนอกที่ยังขาดแคลน เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุด พร้อมที่จะรับมือและสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลัง  เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตนี้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *