สังคม

นำพลังบวรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลิมพระเกียรติ

29 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เข้ากราบสักการะ พระพิพัฒนกิจวิธาน (บุญศักดิ์ สิริปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร พร้อมทั้งเป็นประธาน “นำพลังบวรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 เฉลิมพระเกียรติ” โดยจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน

รวมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้แทนครอบครัวและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๗ ราย

นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค – บริโภค ใส่ตู้แบ่งปัน น้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

โดยมี นายสมเกียรติ พันธรรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตพระโขนง และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *