การศึกษา,  สังคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมมอบกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้กับ อสม.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมมอบกองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้กับ อสม. โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมส่งมอบครั้งนี้

โดยการส่งมอบกรมธรรม์ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน คือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ได้มอบ กรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับแพทย์และพยาบาล 50,000,000 บาท กรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 10,000,000 บาท กองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้อสม. 10,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและตอบแทนการกระทำความดีของบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบ 400,000 คน และ อสม. 1,040,000 คน ที่เป็นกำลังหลักในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละ

นายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมและขอบคุณ บุคลคลกรทุกภาคส่วนที่เสียสละ อุทิศตน ในการเฝ้าระวังคัดกรองโควิด-19 ทำให้สถานการณ์ในประทศดีขึ้น

ทั้งนี้ทางรัฐบาลไม่ได้ประมาท มีการเตรียมวางแผนร่วมกันกับทั้งภาคเอกชน สังคม อย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำ สุขภาพ สำคัญที่สุด รองลงมาคือเรื่องเศรษฐกิจ พร้อมชื่นชมและขอบคุณ ที่บริษัท BTS ได้เข้ามาช่วยเหลือบุคคลกรสาธารณสุข โดย มอบกรรมธรรม์ เงินช่วยเหลือเยียวยา และหวังว่าภาคเอกชนจะเข้ามาร่วมมือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *