สาธารณสุข,  สุขภาพ

ศบค.แจงไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศครบ 14 วัน แต่ยังไม่สามารถวางใจได้ ย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง เผยจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวแบบ New Normal ชายหาดริมทะเลเป็น 4 กลุ่ม

8 มิ.ย. 63 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ตอบคำถามสื่อมวลชนผ่านโซเชียลมีเดียช่วงการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด-19 และสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

โฆษก ศบค. เผยถึงการปรับเปลี่ยนแถลงสถานการณ์ประจำวันและมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 3 จำนวนตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดูแลสุขอนามัยอย่างดี
จึงจะปรับเปลี่ยนการแถลงสถานการณ์ประจำวัน ณ ศบค. โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นแถลงในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์  และมอบหมายให้ แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน ณ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี
และอาจงดการแถลงสถานการณ์ประจำวันในวันเสาร์และอาทิตย์ แต่มีการนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์/Facebook ไทยคู่ฟ้า และ Facebook ศูนย์ข้อมูล COVID-19 อย่างไรก็ตาม หากมีสถานการณ์เร่งด่วนจะมีการแถลงสถานการณ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ โฆษก ศบค. กล่าวถึงการเตรียมผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 หากมีการเปิดกิจการ/กิจกรรม ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการเดินทางระหว่างจังหวัดอย่างเสรี ในการนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ได้หารือถึงการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวแบบ New Normal โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชายหาด ริมทะเล โดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สามารถให้กิจการร้านอาหารริมชายหาดที่ไม่สามารถลงเล่นน้ำทะเลเปิดให้บริการได้
กลุ่มที่ 2 สามารถให้มีร้านค้าปลีกย่อย แผงร้านค้า ร้านค้ารถเข็น ให้บริการได้บริเวณชายหาดที่ไม่สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ โดยจะต้องมีการจัดระเบียบ
กลุ่มที่ 3 พื้นที่ชายหาดที่สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ ไม่อนุญาตให้มีร้านค้า แต่ประชาชนสามารถนำอาหารมาเองได้ และ
กลุ่มที่ 4 พื้นที่ชายหาดสาธารณะที่สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ และไม่อนุญาตให้มีร้านค้าหรือนำอาหารเข้ามาในพื้นที่


ทั้งนี้ จะต้องมีความร่วมมือจากทั้ง 3 ภาคส่วนด้วยกัน คือ ประชาชนผู้เข้าใช้บริการ ผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม และภาครัฐที่ทำหน้าที่ตรวจสอบดูแล
โฆษก ศบค. กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศครบ 14 วันแล้ว แต่ยังไม่สามารถวางใจได้ เนื่องจากการรายงานที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดเชื้อบางรายที่ไม่แสดงอาการภายใน 14 วัน
ฉะนั้นการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ที่จะทำให้เราสามารถเข้าสู่การผ่อนคลายระยะต่อไปได้
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *