สุขภาพ

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ SARS-CoV-2 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ SARS-CoV-2 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึง การตรวจเชื้อ COVID-19 ที่มากขึ้น แม้ในขณะนี้สถาณการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง และหลายจังหวัดไม่พบผู้ป่วยใหม่ในรอบ 14 วันจากการใช้มาตรการกึ่งล็อกดาวน์ แต่การใช้มาตรการดังกล่าวส่งผลต่อเศรษฐกิจ และสังคมเป็นอันมากจึงมีการพูดคุย และวางแผนเพื่อลดมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ที่เป็นอยู่

ในเป้าหมายการควบคุมเชื้อไวรัสให้มีการแพร่ระบาดที่ต่ำ (low transmission) และมีการสูญเสียชีวิตที่น้อย

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จึงพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อตอบรับนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ต้องการ การเพิ่มมาตรการทางการแพทย์ การขยายการตรวจให้ครอบคลุมทุกจังหวัด การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว การค้นหา Active Case Finding ตามแนวทางของ WHO

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการรองรับการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แม่นยำ รวดเร็ว พร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ COVID-19 ประเทศไทยต้องเป็นศูนย์ เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *