การศึกษา,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  สุขภาพ

มติ ครม.คงวันหยุดเดือนพฤษภาคมเหมือนเดิม

28 เม.ย. 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ตามที่ประชุมศบค.เสนอ แต่ให้คงมาตรการเข้มสกัดเชื้อ ย้ำ อยู่บ้านและงดเดินทางออกต่างจังหวัด

รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม. ระบุว่า วาระพิจารณาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพ.ค. หลังจากที่ประชุมศบค.ได้เสนอให้เลื่อนวันหยุด ทั้ง 4 วันในเดือน พ.ค. 63 ประกอบด้วย วันแรงงานแห่งชาติ (1 พ.ค.) วันฉัตรมงคล (4 พ.ค.)  วิสาขบูชา (6 พ.ค.) และวันพืชมงคล (11 พ.ค.) ออกไปก่อนโดยจะนำมาทบให้หลังจากสถานการณ์การระบาดคลี่คลายนั้น

ที่ประชุมครม. มีมติว่าให้มีวันหยุดทั้ง 4 วันเหมือนเดิม ภายใต้เงื่อนไขว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้มงวดในมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการคมนาคม และมาตรการการรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงวันที่ 1-11 พ.ค. มีวันหยุดใกล้กันหลายวัน เมื่อรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อาจจะมีผู้ที่ลางานเพิ่มเพื่อให้ได้วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้อาจมีการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ  เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จึงขอให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดเดินทางไปต่างจังหวัด ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาให้ลาหยุดเพิ่มหรืองดให้บริการรถโดยสารทางไกล รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นในด่านตรวจต่าง ๆ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *