การศึกษา,  ประกาศ,  สังคม,  สุขภาพ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคมนี้ เน้นย้ำขอประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดเดินทางออกต่างจังหวัด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม.พิจารณาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือน พ.ค. โดยมีมติ ไม่เลื่อนวันหยุด 4 วันเดือน พ.ค.ให้คงวันหยุดตามเดิม

• วันที่ 1 พ.ค. วันแรงงาน
• วันที่ 4 พ.ค.วันฉัตรมงคลวันที่
• วันที่ 6 พ.ค. วันวิสาขบูชา
• วันที่ 11 พ.ค. วันพืชมงคล

ทั้งนี้ กำชับหัวหน้าส่วนราชการเข้มงวดการขอลาหยุด และขอให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” งดเดินทางไปต่างจังหวัด พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการต่างๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข การคมนาคม และการรักษาความปลอดภัย

คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 63 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารจัดการเป็นเอกภาพทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันของไทยลดลง การบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ทั้งนี้หน่วยงานด้านการข่าวได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป และเห็นว่าควรคงมาตรการที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้

  • การจำกัดการเข้าราชอาณาจักร
  • ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานเวลา 22.00 น. – 04.00 น.
  • งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
  • ห้ามเข้าพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก

ภายหลังขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ศบค. เป็นกลไกหลักกำหนดกรอบแนวทางการบังคับใช้อำนาจ และผู้ว่าฯ กำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามประเภทของภารกิจและความรับผิดชอบในพื้นที่ โดยกระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดตรวจสอบคนไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับ และเตรียมรองรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว และเพื่อผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ปกติขึ้น ลดผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยการดำเนินการคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข พิจารณาประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคควบคู่กันไปด้วยอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้หากพบว่าสถานการณ์ มีแนวโน้มที่ภาครัฐสามารถควบคุมได้ดีขึ้นจะพิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม แต่หากมีการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรค หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้ยกเลิกมาตรการผ่อนคลายทันที ระหว่างผ่อนคลายมาตรการ จะเร่งรัดตรวจเชื้อ ให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และใช้เทคโนโลยีติดตาม เพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดอีก

กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *