สังคม,  สุขภาพ

ทีมแพทย์ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่หายจากอาการป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พันเอก โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนาในพื้นที่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่หายจากอาการป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และแนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อเป็นการป้องกันโรคเบื้องต้น อีกทั้งยังได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่หายจากอาการป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อำเภอยะรัง จำนวน 23 ราย, อำเภอทุ่งยางแดง จำนวน 11 ราย, พื้นที่จังหวัดยะลา อำเภอยะหา จำนวน 6 ราย, อำเภอบันนังสตา จำนวน 2 ราย , อำเภอรามัน จำนวน 3 ราย และในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอระแงะ จำนวน 5 ราย, อำเภอแว้ง จำนวน 3 ราย, อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *