การศึกษา,  สุขภาพ

สธ.ยืนยันผล 40 ราย จ.ยะลา เป็นลบ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 40 รายจาก จ.ยะลา รอบที่ 3 ให้ผลเป็นลบทั้งหมด พร้อมยืนยันไม่พบความผิดพลาดในเรื่องสำคัญแนะนำที่ต้องปรับปรุง พร้อมให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เข้ามาช่วยตรวจ เตรียมตั้ง 2 ห้องปฏิบัติการใน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลปัตตานี เพิ่ม

บ่ายวันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงผลการตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในจังหวัดยะลา จำนวน 40 ราย ครั้งที่ 3 พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดถูกส่งมาตรวจในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อคืนวันที่ 5 พฤษภาคม ขณะนี้ทราบผลทางห้องปฏิบัติการว่าทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบการติดเชื้อ หลังผลการตรวจสอบ 2 ครั้งที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลาให้ผลไม่ตรงกัน ขั้นตอนจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะรายงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดยะลาให้ได้รับทราบผลอย่างเป็นทางการ ต่อไป

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการส่งทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ จังหวัดยะลาเพื่อตรวจสอบสาเหตุในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ไม่ได้พบความผิดพลาดที่เป็นประเด็นสำคัญ (major error) ระหว่างนี้ได้มอบนโยบายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา รับหน้าที่ตรวจยืนยันผลอีกทางหนึ่ง เนื่องจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศูนย์ยะลามีภาระงานที่ค่อนข้างมากจากนโยบายการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ทำให้ต้องตรวจตัวอย่างเชื้อจำนวน 700 – 800 ตัวอย่างต่อวัน ซึ่งเดือนเมษายนที่ผ่านมาตรวจไปกว่า 4,000 ตัวอย่าง ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการขนาดเล็กที่มีปริมาณงานมากที่สุดในประเทศ

“ต้องชื่นชมความทุ่มเทในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในจังหวัดยะลา ที่ได้ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกยิ่งทำให้จำนวนตัวอย่างเพิ่มขึ้นมาก ขณะนี้ได้เสริมอุปกรณ์เพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลศูนย์ยะลาแล้ว พร้อมเร่งจัดตั้งห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลปัตตานีเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อช่วยกระจายภาระงานให้ครอบคลุมการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย เพื่อให้การตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมและรักษาโรคให้ได้มากที่สุด” นายแพทย์โอภาสกล่าว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *