การศึกษา,  มหาดไทย,  สุขภาพ,  เกษตร

มท.1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโควิด-19 และตรวจติดตามสภาพน้ำเน่าเสียที่คลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางตรวจราชการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณคลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า วันนี้มาตรวจราชการเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานกรณีโควิด-19 ต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการทุกคน ภารกิจนี้เป็นภารกิจของชาติแต่ผู้ปฏิบัติจริง คือ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพราะแต่ละพื้นที่ย่อมรู้สถานการณ์เฉพาะและย่อมแก้ไขปัญหาได้ดี ซึ่งในระยะต่อไป คือ ต้องปรับพฤติกรรมคนให้อยู่กับโควิด-19 ให้ได้ ที่เรียกว่า New Normal แต่อย่างไรก็ตามขอชื่นชมข้าราชการ หมอ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ฯลฯ และให้กำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวต่อว่า ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอกับระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคของประชาชน ต้องเพิ่มแหล่งเก็บน้ำเพิ่มเติมให้มีปริมาณให้เพียงพอในหน้าแล้งและรองรับ EEC ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องเร่งการดำเนินการโดยเร็วและให้มีที่เก็บเพียงพอ

ด้าน นายระพี ผ่องบุพกิจ ได้รายงานสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งไม่มียอดผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา 35 วันแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะจากการบริหารงานโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทำให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ และสำหรับสถานการณ์น้ำเน่าเสียของคลองนครเนื่องเขต จากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากอินทรีย์สาร (วัชพืชเน่า) เนื่องจากปริมาณน้ำในคลองน้อย ออกซิเจนต่ำ ซึ่งในขณะนี้ทางกรมชลประทานช่วยปล่อยน้ำเพื่อเจือจางน้ำเน่าและนำเครื่องมือเครื่องจักรไปตักขุดวัชพืชที่เน่า และในขณะนี้เริ่มดีขึ้น ส่วนในการหาที่เก็บน้ำเพิ่มเติม ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการศึกษาและตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้เก็บกักน้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง และสามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนให้ได้ปริมาณที่เพียงพอ

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานีผลิตน้ำสวนสนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *