สังคม

นิพนธ์ฯ นำชาวสงขลา ร่วมรำลึก “ป๋าเปรม” เนื่องในวัน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ครบรอบ 1 ปีแห่งการอสัญกรรมฯ ที่ สวนประวัติศาสตร์ฯ จ.สงขลา

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 พ.ค.63 ที่ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​ เป็นประธานงาน”วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีแห่งการอสัญกรรมของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ (26 พฤษภาคม)​ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอก เปรมฯ เป็นจำนวนมาก

ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลโดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูป การวางพวงมาลัยหน้าอนุสาวรีย์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ การกล่าวสดุดีเชิดชูเกียรติฯ และร่วมร้องเพลง”ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

รมช.มท. ได้กล่าว สดุดีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ใจความความตอนหนึ่งว่า “ชาวสงขลาต่างพร้อมใจร่วมรำลึกถึงคุณูปการในการบริหารแผ่นดินและการเป็นแบบอย่างสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งการเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ได้แก่ การส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดตั้งสำนักงาน กปร. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaborad Develop ment Program:ESB) การตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)​ สันติภาพ การทหารและความมั่นคง ได้แก่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 เรื่อง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำหรับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ โครงการสะพานติณสูลานนท์ โครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา รวมถึงการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่นำร่องแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

ดังนั้น จังหวัดสงขลาจึงได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน มุ่งหมายให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสงขลา ยึดเป็นวาระสำคัญในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นการสืบสานปณิธาน เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *