ประชาสัมพันธ์,  ยานยนต์,  สังคม,  สุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ยางล้อแบรนด์ DEESTONE สนับสนุนทัพหน้าฝ่าวิกฤต ไวรัส Covid 19

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น  จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Deestone มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทางบริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการปฎิบัติหน้าที่ในการรักษาและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งหน่วยงานทางการแพทย์หลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือทั้งด้านการรักษา การป้องกันและการคัดกรองผู้ป่วย ทางบริษัทฯได้มีความตั้งใจและห่วงใยในสุขภาพอนามัย ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย จึงประสงค์ที่จะมอบอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาเพื่อให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างมีทันท่วงทีอันจะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทาง บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะบริษัทของคนไทยโดย คุณ วัลยา วงศาริยวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายขายของบริษัทจึงได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทาง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา  นายกแพทยสภา และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเคียงข้างคนไทย เพื่อช่วยเหลือให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยต่างๆอย่างยั่งยืน  และพร้อมจะดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเป็นอีก 1 ความตั้งใจจริงของพวกเราชาวดีสโตน  ติดตามกิจกรรมดีๆๆของ Deestone ได้ที่ www.facebook.com/deestonetyre

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *