การเมือง,  เกษตร

“สุณัฐชา” เสนอ “แก้ไขราคายางอย่างยั่งยืน”

27 พ.ค.63 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส. ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ขอหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 ในการ “แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในระยะยาว” โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปยางพาราที่อยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขราคายางอย่างยั่งยืน

แต่ก่อนอื่น ต้องขอชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในช่วงวิกฤติโควิด 19 โดยมีการให้จ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 15,000 บาท ซึ่งมีผลในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนยางเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้รวมถึงการประกันรายได้ เป็นเพียงมาตรการแก้ปัญหาในระยะสั้น เพราะงบประมาณของรัฐบาลมีอย่างจำกัด ซึ่งจากการที่เคยได้มีการเปิดเวทีรับฟังความเห้นในจังหวัดตรังในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด ชาวสวนยาง” ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่าการส่งเสริมและสนับสนุนแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณภาพยางพาราจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด

อย่างจังหวัดตรังเองก็ได้มีการแปรรูปยางพารา ทั้งหมอนยางพาราที่มีชื่อเสียง จากสหกรณ์หนองครก, น้ำยางที่ส่งไปทำล้อรถยนต์ของ สหกรณ์ปะเหลียน, ยางข้นคุณภาพจากสหกรณ์ทุ่งยาว ซึ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร แต่อาจจะขาดการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

และปัญหาที่เจอในจังหวัดตรัง ไม่สามารถตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปยางพาราได้ เนื่องจากกฎกระทรวงของมหาดไทยออกไปจำกัดผังเมือง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในพื้นที่ เพราะฉะนั้น จึงอยากเสนอให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยช่วยกันวางแผน เตรียมการ เพื่อแก้ปัญหาจริงจังในระยะยาว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *