การเมือง

“ชินวรณ์” เรียกร้อง ส.ส. – รัฐบาล ร่วมกันสร้างสังคมไทย New Normal หลังโควิด

31 พ.ค.63 นายชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ วาระเรื่องด่วน เพื่อพิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ ว่า หลังจากได้รับฟัง ส.ส. อภิปรายมา 5 วัน ซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ร้อน เต็มไปด้วยความปรารถนาดี ต้องการที่จะให้บ้านเมืองผ่านไปด้วยกัน พร้อมกันนี้ได้ชื่นชม และขอบคุณ “นักรบแนวหน้า” ซึ่งประกอบด้วย พี่น้อง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาต่างๆ ที่สนธิกำลังร่วมกันดูแลอย่างเข้มแข็งที่สุด

“โดยเฉพาะพี่น้อง อสม. ผมคิดว่าต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้ตั้ง อสม. ขึ้นมาในประเทศไทย คือ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาของเรา วันนี้องค์กร อสม. ของเราเข้มแข็งที่สุด จนมาถึงยุคสมัยอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ใช้งบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง เข้าไปช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทนให้กับพี่น้อง อสม. ต่อมาพี่น้อง อสม. ได้รวมตัวกัน ตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจ อสม. เหมือนที่ รมต.สาธิต ปิตุเตชะ ได้พูดถึงว่าในขณะนี้มีถึงจำนวน 6 แสนราย จากจำนวน อสม. ทั้งหมด 1 ล้าน 4 แสนราย ซึ่งหากพี่น้อง อสม. เสียชีวิต ก็จะได้รับเงินชดเชยไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท ซึ่งเราจะต้องขับเคลื่อนให้มีความเข้มแข็งต่อไป”

ทั้งนี้ นายชินวรณ์ ยังได้เสนอมีการพิจารณามอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญมงกุฎไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้อง อสม. และมองว่าการแก้ไขสถานการณ์โควิดนี้จะเป็นโมเดลในเรื่องการใช้กฎหมายรวมเพื่อให้เกิดการระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา และระดมเพื่อกระจายอำนาจให้จังหวัดแต่ละจังหวัดให้ดูแลแก้ไขสถานการณ์

“วันนี้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนว่า เมื่อเรากระจายอำนาจให้จังหวัดแต่ละจังหวัดดูแล เราสามารถแก้ไขปัญหาโควิดได้ดีในระดับที่น่าภาคภูมิใจ และถ้าเราเอาโมเดลนี้ไปใช้ในอนาคตในเรื่องภัยพิบัติ ในเรื่องน้ำท่วม ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง”

นายชินวรณ์ กล่าวว่า ในเรื่องที่เกี่ยวกับภาพรวม พรก. เงินกู้ 3 ฉบับดังกล่าว รัฐบาลจะต้องมองไปถึง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และ พรบ.รายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างไร สำหรับมาตรการเยียวยาฟื้นฟูนั้น นายกรัฐมนตรีควรจะต้องดูแลอย่างจริงจัง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

“การที่เราจะทำให้ฐานรากทางเศรษฐกิจของเราประสบความสำเร็จนั้น เราสามารถทำให้เป็น New Normal ได้ด้วยการทำการเกษตรที่มีรายได้สูง เกษตรอัจฉริยะ ร่วมมือกันแบบเกษตรแม่นยำเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีกระบวนการ มีเป้าหมาย มีตลาด และมีรายได้ที่ชัดเจนในอนาคต ต้องมีการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมอาหาร และการท่องเที่ยวการเกษตร และงบประมาณในการฟื้นฟู ต้องนำไปสู่เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ต่อไป”

ทั้งนี้นายชินวรณ์ได้เรียกร้องเพื่อสมาชิกในสภา และรัฐบาล ว่าจะต้องหันกลับมาสู่การสร้างสังคมไทยหลังโควิด ซึ่งจะไม่เหมือนเดิมแน่นอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างสังคมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ สร้างระบบการศึกษาทางไกล การศึกษาออนไลน์ต้องเกิดขึ้น ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ และเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้นมา และจะต้องตระหนักด้านสุขภาพอนามัยที่จะต้องมีเรื่องการรักษาโรคทางไกล มีการดูแลโดยโครงข่าย อสม. เกิดโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลให้เกิดความเข้มแข็ง และที่สำคัญที่สุดทั้งสภา และรัฐบาล ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการเป็น New Normal เพื่อให้เป็นความหวังของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *