การเมือง,  เศรษฐกิจ

“ดร.อิสระ” ให้หลักคิดทำงบประมาณ “ไม่ขอเผื่อ เหลือก็คืน อย่าฝืนใช้”

4 มิ.ย. 2563 ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ว่า พรบ.ดังกล่าวจะเป็นอีก 1 เครื่องมือที่รัฐบาลจะได้นำไปช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาโควิด ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีบทเรียนที่สำคัญอันหนึ่งคือ บทเรียนที่เกิดขึ้นจากปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยา เป็นเพราะไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ และไม่มีระบบและวิธีการเพื่อประมวลผลข้อมูล ยึดโยงข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์

ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยที่ พรบ.ฉบับนี้ จะตัดงบการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) ซึ่งตนได้เคยอภิปรายในการพิจารณาร่างงบประมาณฯ ว่างบส่วนนี้จะเป็นศักยภาพทางเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย แต่มาถึงวันนี้ก็ได้ถูกโอนงบไปอีก ซึ่งงบประมาณส่วนนี้หากมีการดำเนินการจนสำเร็จ จะทำให้เรามีบุคลากรที่มีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ถึง 2 แสนคน

ทั้งนี้ ดร.อิสระ มองว่า ในวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ และเงินทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ส่วนราชการเห็นว่าไม่ควรใช้ และไม่ได้ใช้ ก็จะถูกโอนย้ายไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว โดยไม่ต้องอาศัย พรบ. ใดๆ แต่วันนี้ถือว่าเป็น New Normal ในวงการงบประมาณ ที่หน่วยงานราชการพร้อมใจ เต็มใจ นำเงินที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วคืนกลับมาให้ส่วนกลางในยามประชาชนเดือดร้อน จึงขอต่อยอดบรรทัดฐานดังกล่าว ด้วยหลักคิดในการทำงบประมาณ 3 ข้อ “ไม่ขอเผื่อ เหลือก็คืน อย่าฝืนใช้”

ไม่ขอเผื่อ – ให้วางแผนให้ดี ไม่ต้องขอเผื่อ ในการทำแผนงบประมาณของทุกส่วนงานราชการทั้งปีนี้ และปีถัดไป

เหลือก็คืน – เมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ขอให้ใช้เท่าที่จำเป็น อย่าถลุงใช้ให้หมดในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

อย่าฝืนใช้ – ฝากสำนักงบประมาณแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ให้ส่วนงานราชการได้มั่นใจว่าเงินที่ได้รับการจัดสรรมาแล้ว ถ้าไม่ใช้ด้วยเหตุจำเป็นที่ฟังได้ ก็จะไม่ถูกนำไปเป็นบรรทัดฐานในการตั้งงบประมาณของหน่วยงานในปีหน้า เพื่อให้หน่วยงาน “ไม่เกร็ง ไม่เกรง ไม่กลัว” ก็จะไม่ขอเผื่อ ไม่ฝืนใช้


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *