เกษตร

กระทรวงเกษตรฯ เปิดศูนย์ AIC 77 จังหวัดทั่วไทย รองรับเกษตร 4.0

6 มิ.ย. 63 นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส. พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ได้แสดงความคิดเห็นถึง การเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC: Agritech and Innovation ว่า “จากการลุยงานของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ที่เดินหน้าเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ที่มีรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ ครบ 77 จังหวัดทั่วไทย เป็นศูนย์กลางการบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อรองรับการอบรมบ่มเพาะเกษตรกร

และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับภาคการเกษตร 4.0 ในอนาคต ที่จะมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

อีกทั้งศูนย์ AIC จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งยังผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์


ผมได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับภาคการเกษตรมามากมายและได้เห็นถึงการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไม่หยุดที่จะพัฒนา และทุ่มเทสรรหาสิ่งดีๆ มาเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไทย อย่างเช่นศูนย์ AIC ที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างรากฐานการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการเกษตรให้แก่เกษตรกรทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ รองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น ผนวกกับสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่จะทำให้รูปแบบการจัดจำหน่ายและส่งออกเปลี่ยนไปโดยต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น

นอกเหนือไปจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามช่วยรักษาสิทธิ์ในสิ่งที่พี่น้องเกษตรชาวไทยควรจะได้ และพึงจะมีให้ยังคงอยู่กับพวกเขาให้ได้ด้วยครับ”


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *