มหาดไทย,  สังคม,  สิ่งแวดล้อม

“นิพนธ์” เอาจริง เร่งจัดการน้ำเสียคลองสำโรง ร่วมถกนักวิชาการ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน!!!

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่สำรวจแผนที่การไหลเวียนของน้ำตั้งแต่ปากคลองสำโรงทะเลสายสงขลา จนถึงไหลลงสู่อ่าวไทย เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคลองสำโรง ที่มีปัญหาเรื้อรังมานานหลายยุคหลายสมัย โดยมีนายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายพิทยา ชูศรี อดีตกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาคลองสำโรง  นักวิชาการอิสระ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอเมืองสงขลา รายงานสถานการณ์ของคลองสำโรง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “สำหรับคลองสำโรงเส้นนี้ เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทย กับทะเลสาบสงขลา เมื่อมีความเจริญมากขึ้น บ้านคนก็มีมากขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นอาจจะมีบางส่วนที่รุกล้ำคลอง จึงมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง รวมถึงปัญหาของการก่อสร้างสะพานจึงมีปัญหาเรื่องตอม่อที่ไปกีดขวาง ในการไหลเวียนของน้ำ ทำให้น้ำนิ่งจนเกิดเป็นน้ำเสีย หรือการทิ้งขยะในคลองสำโรงก็ดี จนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ด้วยปัญหาหลายประการ ขณะนี้จึงได้มอบเป็นนโยบายให้ทางองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และตนเป็นผู้กำกับดูแล ไปทำการศึกษาออกแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ว่าจะมีหนทางอย่างไร ซึ่งในช่วงแรกถ้าไม่สามารถทำได้ตลอดแนวคลอง ก็ให้เริ่มทำเป็นช่วงๆ เป็นการศึกษาทางวิชาการ”


รมช.มท. กล่าวต่ออีกว่า” ส่วนอีกเส้นคือคลองวง เป็นคลองที่เชื่อมระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลตำบลพะวง ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ และขณะนี้การย้ายศูนย์ราชการไปอยู่ที่นั่นเริ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นผมมองว่าการวางแผนแม่บทจัดการน้ำเสียจึงมีความสำคัญ ที่ผ่านมาผมได้เรียก อจน. มาวางแนวทางในการศึกษาแผนแม่บท ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสองลำคลองนี้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปากคลองสำโรงนี้ต่อไปสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนสงขลาได้ และสามารถที่จะสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน สิ่งสำคัญคือชาวประมงออกไปหาปลา แล้วนำมาขายได้ในราคาที่ถูก และยังทำเป็นตลาดแหล่งขายอาหารทะเลสดๆขึ้นใหม่ ในเทศบาลนครสงขลาได้อีกทางหนึ่ง”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *