การเมือง

“สมชาติ” เสนอญัตติด่วนให้ สภาฯ ตั้ง กมธ.เพื่อแก้ไขปัญหาและทวงคืนพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้มีสิทธิ์เข้าไปทำกินในพื้นที่ร่วมกัน

14 ส.ค.2563 นายสมชาติ ประดิษฐพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทวงคืนพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนและอ่าวพุนพิน

โดยนายสมชาติ ระบุว่า ตนและพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาโดยตลอดโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องการประมงชายฝั่งและที่สำคัญ ที่จะอธิบายให้เห็นก็คือความเดือดร้อนของประชาชนในอ่าวบ้านดอนที่ประชาชนเดือดร้อน เป็นอย่างมาก

จากการที่เคยทำประมงชายฝั่งได้แต่สิ่งเหล่านั้นก็หมดไปจึงเป็นผลที่ทำให้เสนอญัตติเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นพรรคการเมืองเมื่อประชาชนเดือดร้อนเราจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องยอมรับว่าปัจจุบันอาชีพการทำประมงเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งเป็นอย่างมาก

เนื่องจากทรัพยากรทางธรรมชาติเริ่มลดลงเป็นจำนวนมากและสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่แนวเขตพื้นที่สาธารณะมีเป็นจำนวนมากเช่นกันจนเป็นเหตุให้ประชาชนที่ทำประมงชายฝั่งเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะ อ่าวบ้านดอนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมเมื่อปี 2543 มีการประกาศให้บริเวณพื้นที่อ่าวบ้านดอนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์และไม่สามารถทำการเพาะเลี้ยงหอยได้

แต่อนุญาตให้ชาวบ้านและประมงทั่วไปสามารถเข้ามาในพื้นที่เพื่อจับหอยออกไปได้แต่ห้ามใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายในการทำประมงในบริเวณดังกล่าวแต่ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ดีโดยตลอดมา

แต่ในปัจจุบันชาวบ้านและชาวประมงไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ได้ในบริเวณดังกล่าวได้เนื่องจากประสบปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ของกลุ่มนายทุนบุกรุกพื้นที่โดยกลุ่มนายทุนเข้ามาจับจองพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเพื่อทำฟาร์มหอยเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งมีการขัดขวางข่มขู่ชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านได้เข้าไปทำประมงพื้นบ้านอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของชาวบ้านที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันได้ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก

อ่าวบ้านดอนครอบคลุมหลายอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตรมีลักษณะพื้นที่เป็นเวิ้งคล้ายกระทะจึงมีความสำคัญต่อการประมงของชาวบ้านเป็นอย่างมากเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎร ที่จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นจึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2562 ข้อ 49 และข้อ 50 ต่อไป

หากมีการเสนอญัตตินี้ไปให้คณะกรรมาธิการวิสามัญใดที่เกี่ยวข้องส่วนตัวไม่ขัดข้องแต่จะขอเสนอว่าขอให้คณะกรรมาธิการสามัญชุดที่ได้รับเรื่องนี้ไปพิจารณาได้ตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *