ประกาศ,  สังคม,  สุขภาพ

กรมควบคุมโรค ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ในวันวิสาขบูชา และลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วานนี้ (6 พฤษภาคม 2563) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ และลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากการตรวจสอบเพจเฟซบุ๊ก จำนวน 28 ราย พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามปกติ มีเพียงส่วนน้อยที่ให้ความร่วมมืองดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป ในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้านั้นพบว่า บรรดาห้างสรรพสินค้า ได้แก่ แม็คโคร บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ เซ็นทรัล ให้ความร่วมมือในการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงร้านขายส่ง ร้านขายของชำ และร้านค้าขนาดเล็กก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ให้อำนาจในการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้มีการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนดให้วันสำคัญทางพุทธศาสนา 5 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ใดฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากการตรวจสอบที่ผ่านมาพบว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านช่องทางออนไลน์มีเป็นจำนวนมาก และมักจะพบว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หลายประการด้วยกัน เช่น การโฆษณา การลดราคา การแจกแถมให้สินค้าอื่น เป็นต้นอีกทั้งการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางดังกล่าว ไม่สามารถควบคุมอายุของผู้ซื้อได้

จึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สามารถร้องเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร.0-2590-3032 หรือสายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *