สังคม

กรมควบคุมโรค รับมอบชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี จากบริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ที่กรมควบคุมโรค นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รับมอบชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี จำนวน 24,390 ชุด จากบริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา ส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคไวรัสตับอักเสบ ซี และภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ได้แก่ ภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยมีคุณภาสภณ นาสีนวน ผู้จัดการบริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จำกัด และคุณฤทธิชัย ศรีวิจารณ์ ผู้จัดการบริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *