สุขภาพ

กรมควบคุมโรค จับมือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนมัสยิดปลอดบุหรี่ตามกฎหมายทั่วประเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนให้มัสยิดทั่วประเทศเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดให้สถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา เป็นสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.63 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมควบคุมโรค นำโดย นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นผู้แทนมอบป้ายเครื่องหมายมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีพลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ติดแสดงเป็นเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ณ มัสยิดทั่วประเทศ สำหรับประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในพื้นที่มัสยิด

กรมควบคุมโรค ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับผิดชอบดูแลศาสนาสถานทุกศาสนสถาน ทุกแห่ง และประชาชนผู้เข้าใช้สถานที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการสูบบุหรี่ในมัสยิดหรือ ศาสนสถานซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากผู้รับผิดชอบดูแลศาสนสถานไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-3852


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *