เกษตร,  เศรษฐกิจ

พล.อ.ประวิตร ห่วงชาวประมง กำชับ คกก.ประมงแห่งชาติ เร่งช่วยเหลือ ควบคู่ คงเข้ม IUU นโยบายรัฐแก้ประมง ทั้งระบบ ยั่งยืน ย้ำระวังโควิด-19 กระทบแรงงานประมง

27 เม.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าเมื่อเวลา14.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ คกก.เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดก.ม./IUU เกี่ยวกับ เรื่องการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำ และการให้ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2563-2564 ,การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดประเทศไทย รวมถึงการติดตาม ข้อเรียกร้องของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความก้าวหน้า พร้อมมีข้อเสนอแนะ เป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบ มาตรการคงสภาพการแก้ปัญหาการทำประมงผิดก.ม./IUU ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปต่อไป อย่างต่อเนื่อง และเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยให้อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ ให้เร่งติดตาม ความคืบหน้า แผนงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการ คกก.เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด ก.ม. โดยเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมง ทั้งการผ่อนปรนด้านการขาดแคลนแรงงาน และมาตรการลดผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกการทำประมงในภาพรวม ควบคู่กับ การคงประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ให้มีการทำประมงผิด ก.ม./IUU อย่างเด็ดขาด ต่อไป พร้อมกำชับให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในแรงงานอุตสาหกรรมประมง อย่างจริงจังด้วย รัฐบาลยืนยัน แก้ปัญหาประมงครอบคลุม ทั้งระบบ และยั่งยืน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *