สิ่งแวดล้อม,  เกษตร

รองฯ ประวิตร สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลการลงพื้นที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และตรวจเยี่ยมการทำงาน เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนว่าได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงานหลัก

ได้แก่กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และกรมโยธาธิการ และผังเมือง
กำจัดผักตบชวาที่ปรากฏตามภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA จำนวน 25 จุด ปริมาณผักตบชวา 156,000 ตัน และในลุ่มน้ำภาคกลาง ภาคตะวันออกเพิ่มเติมอีก 19 จังหวัด 128 จุด ปริมาณผักตบชวา 285,920 ตัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน นี้

โดยให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนซื้อเรือกำจัดผักตบชวาขนาดใหญ่ ปีละ 10 ลำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ในการกำจัดผักตบชวา ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *