เกษตร,  เศรษฐกิจ

รองฯ ประวิตร เผยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันฯ เร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์มในส่วนที่เหลือ และพิจารณาจัดซื้อส่วนที่สำรอง รวม 137,550 ตัน เพื่อดูดซับสต๊อกส่วนเกินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

9 มิ.ย.63 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์ม ในส่วนที่เหลือ 37,550 ตัน และพิจารณาจัดซื้อส่วนที่สำรองอีก 100,000 ตัน รวม 137,550 ตัน เพื่อดูดซับสต๊อกส่วนเกินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ตามมาตรการสร้างเสถียรภาพราคาผลปาล์มสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนปาล์ม

รวมทั้ง พิจารณาโครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม เพื่อจะมีเกณฑ์ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการกดราคาเอากำไรเกินควร

นอกจากนั้น ยังได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ


โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น Single Command บูรณาการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลผลิต และกำกับราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรมแก่ชาวสวนปาล์ม  อีกทั้ง ยังกำชับให้ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามปัญหา การลักลอบนำเข้าสินค้าน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *