ธรรมะ วิปัสสนา

ทำดี ดีกว่าขอพร

จะวันคืนเดือนไหน ปีใหม่ปีเก่า วันเสาร์วันอาทิตย์ เดือนไหนปีไหน ไม่สำคัญเท่าการกระทำของตนเอง ถ้าเราทำดีแล้ว จะทำดีในครู่ใดขณะใดก็ตาม เวลาใดก็ตาม วันใดก็ตาม เดือนใดก็ตาม ปีใดก็ตาม ครู่นั้นแล ขณะนั้นแล เวลานั้นแล เป็นเวลาดีแต่ถ้าเราทำชั่ว ทำไม่ดี ครู่นั้นเป็นครู่อัปมงคล เวลาอัปมงคล วันเดือนปีนั้นเป็นอัปมลคล เป็นเรื่องกรรมชั่วทั้งหมด ท่านจึงมีคำขึ้นมาว่า “ทำดี ดีกว่าขอพร” ถ้าเราทำกรรมชั่ว ถึงเราจะไปขอพรเก้าวัด ก็ไม่สามารถจะคุ้มครองเราได้ พรไม่สามารถที่จะคุ้มครองคนชั่วได้ เพราะทำกรรมชั่วไว้แล้ว

เพราะฉะนั้น คำที่ว่า “ทำดีดีกว่าขอพร” จึงให้พวกเราทำกรรมดีไว้แล้วก็ขอพรทีหลัง อย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำ พวกเราที่มาถึงวัดนี้ ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธาน พระพุทธอุดมมงคลที่วัดป่านาคำน้อย ข้าพเจ้าจะงดเว้นในการทำความชั่วในจุดที่เราทำได้ยาก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะหยุดในการกระทำในจุดนั้นในเรื่องนั้นในการกระทำนั้น เสร็จแล้วต่อไปเมื่อเราทำได้แล้วค่อยมาขอพร เอ้อ ข้าพเจ้าทำได้จริง ด้วยสัจจะความจริงใจที่ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะไว้ ข้าพเจ้าขอรับพรจากพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด พรนั้นก็จะได้รับ เพราะเหตุไร เพราะเราทำกรรมดีไว้ก่อน พรนั้นจึงตามมาทีหลัง ไม่ใช่ว่าปุปปับมาแล้วก็มาขอพรลูกเดียว ตัวเองไม่ได้ทำคุณงามความดี ไม่ได้ทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติภาวนาอะไร มีแต่ขอพรลูกเดียว อย่างนั้นคุณงามความดีจะประสาทพรให้แก่เราได้อย่างไร

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
จากพระธรรมเทศนา “ทำดี ดีกว่าขอพร”
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *