ธรรมะ วิปัสสนา

สิ่งที่มันเลว อย่าคิด อย่าทำ

เราอย่าไปปรารถนาเอาแพ้เอาชนะกับใคร ถ้าปรารถนาเอาแพ้เอาชนะกับใคร มันเท่ากับวนเวียนอยู่ในโลกวัฏสงสาร หาที่สิ้นสุดไม่ได้ ใครจะชั่วจะดีอย่างไร ดีกับชั่วมันอยู่ในโลก ไม่ได้เลือกหน้าผู้ใด เหมือนจับไฟ ใครจับไฟก็ร้อนทั้งนั้นล่ะ เหมือนที่หลวงพ่อสอนว่า กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่า

หรือเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนว่า
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา
การทำกุศลให้ถึงพร้อม หนึ่ง
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วผ่องใส หนึ่ง
เอตัง พุทธานะ สาสะนัง
นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

เราจะไม่ทำบาปทั้งปวง บาปเล็กบาปน้อยเราก็ไม่ทำ คิดเราก็ไม่คิด อกตัง ทุกกฏัง เสยโย กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่า เมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้ว กรรมชั่วให้ผล ตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง ไม่ว่าใครทั้งหมด เมื่อทำกรรมชั่วไปแล้ว ทุกข์ระทม หาความสุขไม่ได้

ธรรมคำสอนของพุทธะ เป็นอมตะวาจา คำไหนเป็นคำนั้น ไม่มีคำว่าผิดเพี้ยน เมื่อทำกรรมชั่วไปแล้ว กรรมชั่วจะให้ผล ขณะทำทำด้วยความสนุก ทำด้วยความสะใจ ไม่คิดไม่อ่าน เมื่อกรรมชั่วให้ผลแล้วมันคุ้มกันไหม คนแนวกันเลย ขณะทำสนุกสนาน แต่เมื่อกรรมชั่วให้ผล น้ำตานองหน้า แล้วใครจะช่วยได้ ต้องมีสติไว้อยู่เสมอ คิดอ่านไตร่ตรองไว้อยู่เสมอเมื่อจะคิดทำอะไร กรรมชั่วมันปิดไม่มิดนะ ถ้าคิดไว้อย่างนี้ก่อนทำอะไรลงไป เราจะมีเบรคในจิตใจ

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
จากพระธรรมเทศนา “สิ่งที่มันเลว อย่าคิด อย่าทำ”
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *