ธรรมะ วิปัสสนา

“วิบากกรรม” กรรมและผลของกรรม

คนที่ทำกรรมหนักทำความชั่วมาก
แต่เวลาตายแล้วไปสู่สวรรค์
บางทีคนที่ทำกรรมดีมาก
แต่เวลาตายแล้วไปตกนรก

ทำไม….เป็นอย่างนี้
อันนี้ พระพุทธองค์ท่านบอกว่า
ในอดีตชาติก่อนก่อนนั้นไปเขาทำความชั่ว
แต่ว่าเขามาเกิดชาตินี้เขาทำกรรมดี
แต่ว่ากรรรมชั่วตัวนั้น ไม่เสียหาย พอตายปุ๊ป
กรรมชั่วตัวที่ทำที่ชาติที่แล้ว
มันวิ่งมาสวมเข้ามาเลย มาสวมวิญญาณ
ก็พร้อมกันในขณะที่ตาย กำลังใจจะขาด
ก็ระลึกถึงความชั่ว ด้วยกรรมตัวนั้นมันก็วิ่งปุ๊ปเข้ามา
มาก็มาล็อกเลย พอล็อกเสร็จก็โยนลงนรกเลยว่างั้นเถอะ

ทั้งที่ในชาตินี้เขาทำกรรมดีแต่ก็เถอะ
พอพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วกรรมดีของเขาที่เขาทำไว้แล้ว
ก็พาเขาไปสู่สวรรค์ได้ พาไปสู่มนุษย์ได้
เพราะว่ากรรมดีของเขาให้ผล

หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักอย่างนั้น
แต่ท่านบอกว่าคนที่มีอายุสั้น มีกรรมเป็นมาอย่างไร
อันนี้ท่านเทศน์ให้ลูกชายของโตเทยพราหมณ์ฟัง
คนที่มีอายุสั้น ชาติก่อนเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจิณ
คนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์ รังแกสัตว์ไม่ถึงกับฆ่า
ร่างกายเขาจะทุพพลภาพร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย

บางคนเกิดมาแล้วยากจนเพราะอะไร
เพราะในชาติก่อนเขาไม่ยินดีในการให้ทาน
แต่คนที่เกิดมาร่ำรวยเพราะเหตุไร
เพราะในอดีตชาติของเขา เขายินดีในการทำบุญทำทาน

คนที่เกิดมาโง่เพราะอะไร
เพราะไม่ได้สนใจเรื่องหาความรู้
มีแต่กินเหล้าเมายา
ไม่ได้สนทนาปรารถกับบัณฑิตนักปราชญ์

แต่หากผู้ใดชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เข้าไปหาบัณฑิตนักปราชญ์ ถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ
ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมเป็นการฝึกซ้อมในจิตใจอยู่เสมอ
ถ้าเขาเกิดมาในภพหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้ฉลาด

แต่บางคนเกิดมาในสกุลต่ำเพราะอะไร
เพราะชอบอิจฉาคนอื่น เห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้ว่างั้น
อิจฉาเขาเพราะอิจฉาเขา ทำให้ตัวเองตกต่ำว่างั้น

แต่คนที่ขี้เหร่ขี้ร้ายคนที่สวยงามเพราะอะไร
คนที่สวยงามเพราะจิตใจเบิกบาน
พร้อมกันก็ยินดีทำบุญทำทานเกี่ยวกับ
เครื่องผ้าอาภรณ์เสื้อผ้านุ่งห่ม

คนที่ขี้ร้ายขี้เหร่เพราะอะไร
เพราะเป็นคนชอบขี้โกรธ
จิตใจไม่แจ่มใส จิตใจโมโหโทโสอยู่บ่อยๆ
อันนี้คือหลักของพุทธศาสนา
ที่ท่านบอกความเป็นมาความเป็นไป
ของมนุษชาติที่เกิดมาแล้วได้ทำกรรมอะไร
กรรมอันไหนให้ผลอย่างไร

ถ้าเราศึกษาแล้วไตร่ตรองดูตามเหตุและผลแล้วเป็นไปได้
เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะสร้างกรรมดี สร้างคุณงามความดี
กรรมชั่วทั้งหลายอย่าทำ
เกิดมาในภพใดชาติใดจะร่มเย็นผาสุกทั้งหมด
ถ้าหากไม่มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจ
มีแต่ปาบอกุศลติดจิตติดใจมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนวิญญาณ

โดย หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
พระธรรมเทศนา “กรรมและผลของกรรม”
แสดงธรรมเมื่อ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *