สิ่งแวดล้อม,  เกษตร

สนธิกำลัง รื้อถอนทะลายคันดินบ่อเลี้ยงกุ้งป่าชายเลน สตูล

18 พ.ค.63 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อถอนทะลายคันดินบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๐๗ ในพื้นที่ตรวจยึดทวงคืน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๖-๓-๔๐ ไร่

ท้องที่บ้านวังตง ม.๔ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล และเนื้อที่ ๒๖-๐-๔๘ ไร่ ท้องที่บ้านท่าศิลา ม.๕ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

โดยใช้รถแบ็คโฮรื้อถอนขุดทลายคันดินบ่อเลี้ยงกุ้งตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน จ.สตูล

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *