การศึกษา

ปิดอุทยาน สัตว์ป่าสมบูรณ์

14 พ.ค.63 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ 13 พ.ค.63 ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยระบบการประชุมทางไกลVDO Conference โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน โดยอธิบดีฯได้แจ้ง ในที่ประชุมทางไกลว่า นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ มีนโยบายปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ อย่างน้อย 2 เดือน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และป้องกันสัตว์ป่ามิให้ถูกรบกวน โดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไปจัดทำแผนการปิดอุทยานแห่งชาติ ตามวันและเวลาที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ โดยให้ผ่านความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ(PAC) ในท้องถิ่นของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมาด้วย

นายนิพนธ์ฯเปิดเผยต่อไปว่าเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวเพราะว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ทำการปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19 ในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินั้น

จากการปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ทำให้ธรรมชาติฟื้นฟู สัตว์ป่าสมบูรณ์ เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวน จากการรายงานของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หลายแห่ง (ขอปกปิดรายชื่อหน่วยงาน)ในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า และสัตว์ป่าอย่างเข้มข้นในป่าอนุรักษ์ ช่วงที่ปิดแหล่งท่องเที่ยวเพราะเหตุCOVID -19ได้พบธรรมชาติฟื้นฟู สัตว์ป่า สมบูรณ์ ออกหากินอย่าง เริงร่า อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมากมาย

เจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายภาพสัตว์ป่ามาส่วนหนึ่งมาให้ประชาชนคนไทยได้ชมกัน เพื่อชื่นชมความสวยงามตามธรรมชาติของสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครองที่หาดูได้ยาก​ และเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าไว้ให้คงอยู่เป็นสมบัติเพื่อส่วนรวมของคนไทยตลอดไป

โดยได้ถ่ายภาพเลียงผาสัตว์ป่าสงวนหากินอยู่บนหน้าผาอย่างสบายใจ ถ่ายภาพละมั่งสัตว์ป่าสงวนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ยืนอยู่กลางป่าแบบงงๆ ถ่ายภาพโขลงช้างสัตว์ป่าคุ้มครอง เล่นน้ำอย่างมีความสุข ถ่าพภาพฝูงกระทิงยืนกินหญ้าอย่างไม่กลัวใคร ถ่ายภาพหมีควายสัตว์ป่าคุ้มครองปีนต้นไม้ไม่สนใจใคร

ถ่ายภาพกวางป่าสัตว์ป่าคุ้มครอง หมูป่าสัตว์ป่าธรรมดา ออกเดินเล่นไปมา​ ไม่เกรงใจใคร ถ่ายภาพนกเงือก นกกระเต็นลายสัตว์ป่าคุ้มครองเกาะอยู่โพร่งต้นไม้ และกิ่งไม้ บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของป่าในบริเวณนี้

ถ่ายภาพตะกวดป่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ออกเพ่นพ่านอยู่ทั่วป่า เมื่อฝนมา ถ่ายภาพมะไฟป่ากำลังออกลูกดก ถ่ายภาพผึ้งหลวงทำรังอยู่ทั่วไปในป่า สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่า ในเขตท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

นายนิพนธ์ ยังได้เปิดเผยต่อไปว่าสำหรับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง ) มีอุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมเนื้อที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ 6ล้าน 7 แสนกว่าไร่ จะนำนโยบายดังกล่าว ของอธิบดีกรมอุทยานฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ ผ่านคณะกรรมการฯ(PAC) เพื่อเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปิดแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและ ป้องกันมิให้สัตว์ป่าถูกรบกวน ตามวัน และเวลา ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *