มหาดไทย,  สังคม,  สาธารณสุข,  สุขภาพ

กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน Covid-19 คลายล็อกศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

กรมคุมประพฤติ เตรียมความพร้อมมาตรการ คลายล็อกสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ ทั้งการรับ-ส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จัดระเบียบสถานที่ กักตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รายใหม่ 14 วันก่อนเข้ารับบำบัดฟื้นฟูฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 พร้อมเตรียมผ่อนปรนญาติเข้าเยี่ยมได้

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 63 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงแนวทางและมาตรการเตรียมความพร้อม สำหรับสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่อนคลายมาตรการ ระยะที่ 3 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว กรมคุมประพฤติ ได้ออกมาตรการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การส่ง-รับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไปยังสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การเตรียมความพร้อมของสถานที่ เช่น เรือนนอน ห้องน้ำ โรงรับประทานอาหาร ให้เป็นสัดส่วน การกักตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนเข้าโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูฯ และการจัดกิจกรรมญาติเยี่ยม ซึ่งได้เตรียมการเริ่มผ่อนปรน

โดยจะมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ สอบถามประเมินอาการ การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้และความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การจัดระเบียบและเว้นระยะห่างทางสังคม และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดยจะมีการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ เพื่อเข้าสำรวจความพร้อมและให้ความรู้ คำแนะนำ ในการรับและดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคุมประพฤติได้เริ่มดำเนินการเข้าเยี่ยมสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่เป็นหน่วยงานภาคีของกรมคุมประพฤติ เพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว ดังเช่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เข้าสำรวจศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบกของจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 8 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมวิธีการปฏิบัติในการรับ-ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

โดยให้เป็นไปตามระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการป้องกัน มาตรการกักตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รายใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน การรักษาความสะอาดและการเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *