การศึกษา,  เกษตร

มทภ.4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เร่งดำเนินการ “ราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดภูเก็ต พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการเร่งระดมรถบรรทุกน้ำจากกองทัพภาคที่ 4 มาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบกว่า 3 อำเภอ 12 ตำบล 75 หมู่บ้าน 48 ชุมชน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จังหวัดจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหากรณีปัญหาน้ำประปาไม่ไหลจังหวัดภูเก็ต” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคในพื้นที่

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีรถบรรทุกน้ำจากหน่วยทหารของกองทัพภาคที่ 4 บรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลรัษฎา ตำบลวิชิต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตำบลป่าคลอก ตำบลศรีสุนทรตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งการหารือวางแนวทางทาง จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆ ได้มีแผนการช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำอุปโภคช่วงภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ ไปแล้วตั้งแต่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา และในระยะยาวจะดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ต่อไป

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “กองทัพบกพร้อมที่จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส ยิ่งในช่วงขณะนี้ที่เราต้องรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด ซ้ำยังมาเจอกับปัญหาเรื่องของภัยแล้งอีก โดยเฉพาะเรื่องปัญหาภัยแล้ง ทางกองทัพได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้ว เนื่องจากประสบปัญหาเกือบทุกปีในช่วงเดือนเมษายน โดยพร้อมสนับสนุนทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ได้ทุกเมื่อ โดยจะบูรณาการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันใช้น้ำที่แจกจ่ายไปอย่างประหยัด และขอยืนยันว่าจะสนับสนุนทั้งกำลังและยุทโธปกรณ์ พร้อมน้ำสำหรับอุปโภคจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้อดทน ต่อสู้กับทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *