การศึกษา,  ประชาสัมพันธ์

8 หลักสูตร e-Training ให้คุณพัฒนาศักยภาพได้ทุกที่แม้ WfH

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ซัม ซิสเท็ม เล็งเห็นความต้องการขององค์กร ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่าย การเรียนรู้แบบ e – Training เป็นการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พนักงานสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้ระบบ Education Sphere ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกอย่างครบครัน กับ 8 หลักสูตรยอดนิยม ได้แก่

1. การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล 3. บทบาทและทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่ 4. การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 5. การบริการอย่างเหนือชั้น 6. จิตสำนึกในความสูญเสีย 7. การเพิ่มผลผลิตภาพตนเอง และ 8. การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด

หลักสูตรดังกล่าว ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และกำลังคนในการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่การลงทะเบียนเรียน การเก็บข้อมูลการเรียนของพนักงานแต่ละคน การประเมินผล และการรายงานผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งสามารถทบทวนบทเรียนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ รวมถึงสามารถถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผ่านทางออนไลน์  พร้อมทั้งได้รับใบรับรองผ่านการเรียนด้วยระบบ e – Training  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการฝึกอบรม 0-2619-5500 ต่อ 458 หรือ 081-810-8325 (นันทนา) Email: nuntana@ftpi.or.th   รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/services/training/public-training/e-training

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *