ดิจิทัล,  เกษตร

“ลุงประภัตร” แนะนำพี่น้องเกษตรกรที่ใช้น้ำทั่วประเทศ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อการเกษตรฯ จากแอปพลิเคชั่น “ฟาร์มเอไอ”

“แอปพลิเคชั่น ฟาร์มเอไอ” ช่วยแจ้งเตือนพื้นที่ วัน เวลา ที่จะมีฝนตก เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกร

(FarmAI) ฟาร์มเอไอ เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างแม่นยำและยั่งยืน เป็นโครงการของบริษัท ListenField ที่ก่อตั้งโดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ ซึ่งได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการทำงานวิจัย “เรื่องโครงสร้างข้อมูลเพื่อยกระดับการเกษตร” โดยมี Prof. Kiyoshi Honda เป็นที่ปรึกษา มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกา ด้านฟิสิกส์การพืชจากญี่ปุ่น

รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกา ด้านฟิสิกส์ทางการพืชจากญี่ปุ่น รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น พัฒนาระบบขึ้นมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากภาพถ่ายทางอากาศ สภาพดินและพันธุ์พืช ระบบนี้ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น

ภาพจาก FB ฟาร์มเอไอ Farmai

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *