สังคม

GPSC ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลและสถานีตำรวจ  6 แห่งใน จ.ระยอง  

คุณวสันต์  สุสุนทร  ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์  บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบฉากกั้นและกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค พร้อมทั้ง Face Shield

โดยบางส่วนได้ประกอบขึ้นโดยพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ให้กับโรงพยาบาล และสถานีตำรวจ 6 แห่งในจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น มีมูลค่ารวม 107,000 บาท ได้ถูกส่งมอบไปยังโรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด และสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *