สังคม

มติ ครม. เคาะวันหยุดเพิ่ม 2 วัน ชดเชยสงกรานต์ 4-7 ก.ย.63

สำหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยประกาศวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่าง ๆ อยู่นั้น ล่าสุด ครม. ได้เคาะวันหยุดชดเชยที่เหลืออีก 2 วัน โดยมีมติให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 63 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงต้นเดือน ก.ย. รวม 4 วัน คือตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 วันเสาร์ที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 6 และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 63

แต่สำหรับหน่วยงานใดที่มีงานให้บริการประชาชนหรือมีกำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว จะต้องไม่ให้เกิดความเสียหาย และกระทบต่อการให้บริการประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้พิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันหยุดสงกรานต์ ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประเพณี ที่ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายของทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างในภาคเอกชน ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งปีนี้ถูกเลื่อนออกไปเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

รวมทั้งจากการประเมินผลของการประกาศวันหยุดต่อเนื่องที่ผ่านมา พบว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงได้ประกาศวันหยุดชดเชยเพิ่มเติม


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *