ประชาสัมพันธ์,  สุขภาพ

โรงพยาบาลหัวเฉียว  มั่นใจคุณภาพมาตรฐาน พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย ด้วยคุณภาพการรักษาพยาบาล และมาตรการความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19

 

นอ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ   ผู้อำนวยการด้านการแพทย์  โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวถึงมาตรการความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 ว่า  จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิต เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โรงพยาบาลหัวเฉียว  ได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 มาตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและญาติ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลฯ ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่ทางเข้าโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติที่มาโรงพยาบาลทุกคนจะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermoscan) มีการซักประวัติ เช่น มีประวัติการเดินทางหรือมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว หรือติดต่อพบปะกับคนที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นต้น

ซึ่งเมื่อตรวจคัดกรองพบผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการเข้าข่ายโควิด-19 จะต้องไปรับการตรวจที่ “ห้องตรวจ Negative Pressure” ที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้แยกจากอาคารหลักของโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทั่วไปโรงพยาบาลก็ได้จัดให้รับการตรวจรักษาที่ “คลินิกทางเดินหายใจ” (Acute Respiratory tract Infection : ARI)  ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งนอกอาคาร (Open Air)

ซึ่งผู้รับบริการทั้งสองกลุ่มจะได้รับการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน  สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มารักษาโรคทั่วไปที่ไม่มีอาการโรคทางเดินหายใจ จะได้รับบริการตรวจรักษาตามคลินิกต่างๆ ทั่วไป โดยบุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical mask) และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield)

นอกจากนั้น โรงพยาบาลยังมีการติดตั้งแอลกอฮอล์ในทุกจุดบริการ เช่น จุดคัดกรอง เคาน์เตอร์ลงทะเบียน บริเวณหน้าลิฟต์ ฯลฯ โรงพยาบาลกำหนดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการ เช่น ลิฟต์ ราวบันได มือจับประตู โต๊ะ เก้าอี้ที่นั่งรอรับบริการ ฯลฯ ทุก 1 ชั่วโมง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  มีการจัดระยะห่าง (Social Distancing) เช่น จัดเก้าอี้นั่งคอยตรวจรักษาโดยเว้นระยะ 1 เมตร  กำหนดพื้นที่ในการใช้ลิฟต์ครั้งละ 5-8 คน และยืนหันหน้าตามที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการมาใช้บริการ

ในส่วนบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด -19  เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการทุกๆ ท่าน

ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลหัวเฉียวทุกคน พร้อมให้บริการด้วยใจและตามมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาล เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *