สังคม,  แรงงาน

นายกฯ ชื่นชมแรงงานไทย ร่วมสร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพรับชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด 19

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันแรงงานชาติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความชื่นชมแรงงานไทยในทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ วันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของพี่น้องคนทำงานทุกคน ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโต รัฐบาลมีความมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพทุกภาคส่วนและมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม มาพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เป็นผู้มีความสามารถ มีศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19

โดยรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง รวมทั้งมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและรายได้ที่ดีขึ้น

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *