การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

“อ.เอนก” เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระทรวงการอุดมศึกษา (อว.) ก่อนเข้าประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัย

14 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 น. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และเพื่อพูดคุยหารือแนวทางในการทำงานร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และทุกท่านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เดินหน้า เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน ที่ได้วางรากฐานเอาไว้


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *