การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม,  การเมือง

“เอนก” กำชับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วประเทศห้ามใส่เกียร์ว่าง คุมเข้มห้ามชุมนุมจาบจ้วงสถาบัน ย้ำเมืองไทยต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เกือบตลอดวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้เชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าพบเพื่อสอบถามเรื่องการพัฒนาและทิศทางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำชับให้ดูแลความเคลื่อนไหวของนักศึกษาไปตามหลักประชาธิปไตย

โดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงในสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษา ซึ่งมีการปราศรัยล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค.นั้น ทำให้คนไทยจำนวนมากไม่พอใจเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามนายกฯไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆ

รมว.อว. กล่าวกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าพบอีกว่ารัฐบาลไม่ปิดกั้นการชุมนุม ไม่ขัดข้องในการแสดงความเห็นทางการเมืองของนักศึกษาประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องไม่จาบจ้วงต่อสถาบัน ขอให้มหาวิทยาลัยเคร่งครัดในเรื่องนี้ ผู้บริหารทุกมหาวิทยาลัยต้องร่วมกันรับผิดชอบหากเกิดเหตุ ต้องตระหนักว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของประเทศ เป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านเมือง

“ครูบาอาจารย์ต้องพูดให้นักศึกษาตระหนักว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นสำคัญอย่างไร ประเทศไทยเรานั้นปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องช่วยกันดูแลไม่ให้นักศึกษาหรือคนนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน จะใส่เกียร์ว่างทำเป็นไม่รู้ไม่ได้ ” ศ.(พิเศษ)ดร.เอนกกล่าว

พร้อมย้ำว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรอนุญาตให้คนนอกเข้าไปใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง และหากมีการชุมนุมจะควรให้รปภ.ตรวจบัตร ตรวจอาวุธ และคัดกรองป้องกันโควิด 19 ด้วย

อนึ่งผู้แทนมหาวิทยาลัยที่เข้าพบรมว.อว.ประกอบด้วย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายบุญชาล ทองประยูร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

รศ.เกศิณี วิฑูรชาติ อธิกรบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, รศ.ดร.เพียรศัดกดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล (ทปอ.มทร.), ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.รภ.) และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบรับฟังนโยบายดังกล่าวด้วยเช่นกัน


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *