ดิจิทัล,  เกษตร,  เทคโนโลยี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับปรุงแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลหรือ Farmbook ให้เข้าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลหรือ Farmbook ในช่วงที่ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 และติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้ ปัจจุบัน Farmbook มีเกษตรกรเข้ามาปรับปรุงทะเบียนกว่า 6 ล้านครัวเรือน

เกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ผ่านโทรศัพท์แบบสามาร์ทโฟนเพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภทคือ

1. การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาคือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

2. การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ/ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

3. การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ และ

4. การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย

สามารถโหลดได้แล้วทั้ง ระบบแอนดรอยด์ และระบบ IOS

#การขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ จะต้องทำกิจกรรมปลูกพืชตามหลักเกณฑ์ และต้องปลูกพืชมาแล้ว 15 วันจึงสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ส่วนการขึ้นทะเบียนสำหรับเกษตรกรรายใหม่ ต้องไปขึ้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น แต่ปัจจุบันขอให้สอบถามกับเกษตรตำบลก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 และต้องมีการเตรียมเอกสารในการยื่นต่อไปด้วยครับ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *